Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Konsultacje projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicza

W dniu 26 września 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyły się kolejne konsultacje w sprawie utworzenia Sieci Badawczej Łukasiewicza. Przebieg konsultacji transmitowany był online. W spotkaniu brali udział przedstawiciele instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju oraz ministrowie: Jadwiga Emilewicz i Piotr Dardziński. W toku dyskusji wypowiadali się także przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, która aktywnie bierze udział w przygotowaniach kształtu Sieci Badawczej: Łukasiewicz (vide: Opinie i stanowiska). Zapraszamy do odsłuchania przebiegu konultacji na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=mN74z3jCIe8&feature=youtu.be