Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Strategia rozwoju przyjeta 20170214 200 SORRM
                                      fot. KPRM

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu

14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiodącą zasadą Strategii jest zrównoważonyy rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem, że z jej efektów skorzystają wszyscy obywatele. więcej