Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości opublikowało raport opisujący stan i problemy funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości za 2014 rok. Zaczęcamy do lektury Raportu.

 

Forum: Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości

 

 Zakończyło się sukcesem

     FORUM
MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI
i
XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TELEMATYKI TRANSPORTU

15 – 17.04.2015 WROCŁAW

więcej informacji na stronie:

www.mobilne-miasto-its.iztech.pl