Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Uprzejmie informujemy o nowych liniach kredytowych oferowanych przez BANK PEKAO S.A. na realizację przedsięwzięć technologicznych. Informacje na temat kredytów opisane zostały w prezentacjach:

- Kredyt Unia na finansowanie projektów w ramach unijnego budżetu 2014 - 2020 - prezentacja

- Preferencyjne kredytowanie dla innowacyjnych firm - prezentacja

- Kredyt na innowacje technologiczne 2015 - 2020 - prezentacja.

Zachęcamy do przejrzenia przedstawionych ofert.