Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Prof. Michał Kleiber uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem
Orderem Orła Białego

 

M.Kleiber MzAweDIyNQ24166372 24166370 

Prezydent A. Duda dekoruje prof. Michała Kleibera

zdjęcie: PAP - Nauka w Polsce

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja Prezydent RP odznaczył prof. dr hab. inż. Michała Kleibera - wybitnego naukowca, wieloletniego prezesa Polskiej Akademii Nauk, autora licznych prac naukowych, przedstawiciela Polski w najbardziej prestiżowych naukowych instytucjach europejskich i światowych - najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego. Prof. Michał Kleiber jest także członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.  Zarząd Izby składa z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć naukowych i w dziedzinie popularyzacji nauki polskiej na świecie.
Życiorys prof. M. Kleibera