Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Engineering Innovative Products: A Practical Experience („Projektowanie innowacyjnych produktów. Podejście praktyczne”) to podręcznik dla czytelników pragnących pogłębić wiedzę o tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów. Książkę można uznać za swego rodzaju podręcznik dla studentów ostatnich lat na uczelniach technicznych, którzy zamierzają poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wdrażania własnych pomysłów innowacyjnych. Na łamach podręcznika obszernie omówiono newralgiczne etapy projektowania i komercjalizacji, takie jak identyfikacja kluczowego rynku zbytu, sprawdzanie założeń dotyczących produktu, studium wykonalności czy kreowanie marki. Opisano także trudności, na jakie można napotkać w trakcie poszczególnych etapów rozwoju firmy.

Książka została opracowana w ramach współpracy siedmiu badaczy z różnych uczelni technicznych w Wielkiej Brytanii oraz panelu czterech redaktorów z Queen’s University w Belfaście (Roger Woods, Karen Rafferty, Julian Murphyoraz Paul Hermon). Celem edytorów było wyłonienie i opis najlepszych praktyk w zakresie powstawania i rozwoju start-up’ów technologicznych. W publikacji uwzględniono przede wszystkim doświadczenia zebrane na obszarze Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich trzech lat. (Na podstawie: Krzysztof Garski, Portal Innowacji) więcej