Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Powstała Platforma Technologiczna Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej

W dniu 6 marca 2017 r. z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii i Członków Założycieli podpisane zostało Porozumienie o utworzeniu konsorcjum pod nazwą "Platforma Technologiczna Aparatury i Systemów Medycznych oraz Inżynierii Biomedycznej". Celem Platformy jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju polskiego przemysłu urządzeń i systemów medycznych oraz wyrobów inżynierii biomedycznej oraz umacniania jego pozycji konkurencyjnej na rynku globalnym. więcej