Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny stworzył idealne warunki do rozwoju innowacyjnych pomysłów, a współpraca z naukowcami sprawia, że jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań i opracowywania nowoczesnych rozwiązań – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel otwierając konferencję „Cluster of Science, Technology and Innovation". Wydarzenie zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia Parku. więcej

 

Bezpłatne szkolenie w zakresie PPP

Platforma  Partnerstwa Publiczno-Prawnego informuje o możliwości skorzystania z internetowego kursu na temat ppp organizowanego przez Bank Światowy i Organizację Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Kurs rozpocznie się 1 czerwca 2015 r., jest bezpłatny, prowadzony w języku angielskim, a rejestracja nie jest ograniczona.  Celem jest umożliwienie szerokiej grupie odbiorców poznania mechanizmów ppp i wpływu tej formuły na realizację projektów infrastrukturalnych.

Na materiały do nauki składają się m.in. filmy prezentujące  wprowadzenie modelu PPP, wykłady, debaty, dyskusje. Kurs daje możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej ppp, poprzez kontakt z ekspertami i pozyskanie informacji na temat możliwości i wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji i możliwość rejestracji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego