Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News


logo 2

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabory wniosków w programach NCBiR. Listy ogłoszonych naborów, terminy składania wniosków, wymagane dokumenty ogłoszono na stronie http://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

150 iztech logo kopia 2

Informujemy również, że Ośrodek Doradztwa i Inżynierii Finansowej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii świadczy usługi doradcze w zakresie m.in. wniosków o dofinansowanie projektów, ekspertyz, zarządzania projektami. Informacje: tel. 22 462 42 77, mail: maciej.potyralla@iztech.pl