Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

22 czerwca 2015 roku w Sali Kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby. Obradom Zgromadzenia, które poświęcone było ocenie dokonań Izby w latach 2011 - 2015 i wytyczeniu kierunków jej działalności na lata 2015 - 2020 przewodniczył prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Izby. W toku obrad o zadaniach i potrzebach gospodarki, infrastruktury i nauki w Polsce i przeznaczaniu unijnych funduszy na inteligentny rozwój  i powiązanie działalności badawczo-naukowej z przemysłem mówili m. in. Iwona Wendel - Podsekretarz Stanu w MIR, Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w MG, prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor NCBiR, Marek Szczepanik - Wiceprezes PARP.

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii - prof. Ryszard Pregiel - i Przewodniczący Rady Izby - prof. Jerzy Buzek przedstawili kierunki rozwoju Izby na lata 2015 - 2020.

Walne Zgromadzenie Członków Izby udzieliło władzom statutowym Izby skwitowania ich działalności oraz dokonało wyboru nowej Rady Izby i Komisji Rewizyjnej.

 

xPrezydium DSC3189

 

xSala DSC3197

 Prezydium i uczestnicy WZC Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii