Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

1 iztech logo kopia 4 250

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie - 14.07.2017 r.

W dniu 14 lipca 2017 r.  w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się doroczne statutowe Walne Zgromadzenie Członków Izby. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Izby - prof. Jerzy Buzek. W toku obrad, którym przewodniczył prof. Zbigniew Śmieszek - Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, wyniki działalności Izby i założenia programowe na przyszłe lata przedstawił Prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel.

Miłym akcentem było wręczenie nowy przyjętym Członkom dyplomów członkostwa w Izbie oraz dyplomów gratulacyjnych dla sześciu zespołów naukowców z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej za zdobycie medali na tegorocznych - 116. Targach Wynalazczości - Concours Lepine w Paryżu. 

Zdjęcia z obrad