Konferencja zamykająca projekt Foresight2030 InSignht 1.12.2011