Research Institutes

CENTRUM ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA EMAG w KATOWICACH

CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ w SIEMIANOWICACH

CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN W ZABRZU

CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG w GLIWICACH

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW w WARSZAWIE

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO w WARSZAWIE

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w ZABRZU

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO w WARSZAWIE

INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH w KATOWICACH

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI w WARSZAWIE

INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA w WARSZAWIE

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ w OTWOCKU-ŚWIERKU

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY w WARSZAWIE

INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN w POZNANIU

INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN w GLIWICACH

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW w TORUNIU

INSTYTUT KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYKI I POMIARÓW SP. Z O.O. we WROCŁAWIU

INSTYTUT LOTNICTWA w WARSZAWIE

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ w WARSZAWIE

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w GLIWICACH

INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA w GLIWICACH

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. W. TRZEBIATOWSKIEGO PAN we WROCŁAWIU

INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ w POZNANIU

INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ w WARSZAWIE

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN w WARSZAWIE

INSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. ANDRZEJA SOŁTANA w OTWOCKU-ŚWIERKU

INSTYTUT SPAWALNICTWA w GLIWICACH

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM w ZABRZU

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w RADOMIU

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ w WARSZAWIE

INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH w WARSZAWIE

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY w WARSZAWIE

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA w KRAKOWIE

KOPEX TECHNOLOGY SP. Z O.O. w ZABRZU

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA w WARSZAWIE

OŚRODEK BADAWCZO-PRODUKCYJNY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SP. Z O.O. w ŁODZI

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. w GDYNI

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH "OBRUM" SP. Z O.O. w GLIWICACH

POLSKIE CENTRUM TECHNIKI GÓRNICZEJ SP. Z O.O. w KATOWICACH

POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO we WROCŁAWIU

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWO-TECHNICZNYCH "PRO NOVUM" SP. Z O.O. w KATOWICACH

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP w WARSZAWIE

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O. w KOBYŁCE