Posiedzenie Rady Izby 21.06.2013 r.

 

 

Posiedzenie Rady
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Warszawa, 21 czerwca 2013 r.

21 czerwca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Poza członkami Rady i Komisji Rewizyjnej, wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: prof. Jacek Guliński - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, prof. Leszek Rafalski - przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prof. Jerzy Kątcki - przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Współpracy AGH oraz przewodniczący Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jerzy Majchrzak - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes ZG Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

 

dsc 0880ab

Przewodniczący Rady Izby - prof. Jerzy Buzek otwiera posiedzenie

 

dsc 0899ab

Posiedzenie Rady Izby

 

dsc 0905ab

Założenia działalności Izby referuje prof. Ryszard Pregiel

 

Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes NOT przywitała obecnych i przekazała głos Przewodniczącemu Rady Izby - prof. Jerzemu Buzkowi, który otworzył posiedzenie Rady. Część pierwsza posiedzenia - z udziałem gości - poświęcona była dyskusji nad kierunkami działalności Izby w latach 2014-2018. Prezentację "Założenia i kierunki działania Izby w okresie lat 2014-2018" przedstawił Prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel. Założenia funkcjonowania Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej, przedstawił prof. Tomasz Szmuc, Przewodniczący Komitetu w prezentacji „Program działania i zasady funkcjonowania Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej".

 

dsc 0907ab

Prof. Tomasz Szmuc przedstawił założenia Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej

 

W toku dyskusji głos zabierali:

 

dsc 0906ab

Leszek Grabarczyk - Zastępca Dyrektora NCBiR

 

dsc 0925ab

Przemawia prof. Leszek Rafalski - Przewodniczący RGIB

 

dsc 0933ab

prof. Leszek Jaroszewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

dsc 0989ab

 Głos w dyskusji zabrała także Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP

 

dsc 0959ab

prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w MNiSW

 

dsc 0974ab

Przemawia Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu MG


Zdjęcia: Archiwum Izby. fot. Edward Piekarski 

W części drugiej, przeznaczonej wyłącznie dla członków Rady i Komisji Rewizyjnej zostały podjęte uchwały: w sprawie zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za rok 2012; zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Izby w roku 2012 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Izby.

 

--     --     --

Czytaj więcej: