Z życia Izby

Animals Way S.A. nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

Jest nam miło poinformować, że firma Animals Way S.A. – członek Izby została nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Do Polskiej Nagrody Innowacyjności nominowane są uczelnie, instytuty, firmy i instytucje, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju. List Nominacyjny

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

W dniu 9 listopada 2010r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Na prośbę Prezydium Komisji, Izba przygotowuje swoje stanowisko dotyczące przedstawionego przez Rząd projektu. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o możliwie pilne przekazanie wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie do dyrektora Biura Zarządu Izby, p. Macieja Sajdaka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

Polsko-Rosyjska Grupa Robocza

 

 III posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Handlu i Inwestycji

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii uczestniczyła w przygotowaniu i obradach III posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej ds. Handlu i Inwestycji. W załączeniu publikujemy harmonogram realizacji ustaleń podjętych na tym posiedzeniu.

Read more: Polsko-Rosyjska Grupa Robocza

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

W dniu 10 czerwca 2010 r. prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wziął udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP na którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła Strategię rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020.

Read more: Posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji

Priorytety strategii - Europa 2020

Konferencja w MG "Priorytety strategii - Europa 2020"

W dniu 18 maja 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki obyła się konferencja „Priorytety strategii – Europa 2020”, poświęcona omówieniu założeń europejskiej polityki rozwoju gospodarczego i społecznego przyjętych w marcu br przez Komisję Europejską.

Read more: Priorytety strategii - Europa 2020

Izba organizatorem panelu dla młodzieży akademickiej

Izba organizatorem panelu dla młodzieży akademickiej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje w dniach 7-8 maja br. III Forum Funduszy Europejskich. Celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, w tym beneficjentami, systemu wdrażania FE, a także przybliżenie tematyki „funduszowej” społeczeństwu.

W ramach Forum, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii podjęła się zorganizowania panelu dla młodzieży akademickiej, w formie debaty z udziałem ekspertów. Uczestnikami panelu, obok młodzieży akademickiej, będzie m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego, członkowie kierownictw „flagowych” uczelni polskich odpowiedzialni za promocję przedsiębiorczości akademickiej oraz przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości działających przy szkołach wyższych.

Chcemy, by organizowany panel posiadał interesującą i interaktywną formę, zapewniającą zaangażowanie uczestniczących w nim studentów i młodych pracowników nauki z terenu całej Polski. Stąd, będziemy zobowiązani za sugestie odnośnie tematyki panelu, doboru prelegentów z ewentualnym wskazaniem ich nazwisk – także z ośrodków zagranicznych mających w tym względzie największy dorobek - wyboru środków promocji przedsiębiorczości akademickiej np. posiadanych filmów lub innych materiałów multimedialnych, programów komputerowych, adresów stron internetowych promujących przedsiębiorczość akademicką, ciekawych materiałów drukowanych itp. Panel ten może być również dobrą płaszczyzną promocji najlepszych spin-off`ów utworzonych przez studentów i młodych pracowników naukowych. Uprzejmie prosimy o podanie ich adresów.

Posiedzenie Rady Izby 15.01.2010 r.

Program posiedzenia Rady Izby 15.01.2010 r.

Przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek ustalił program posiedzenia Rady Izby, zwołanego na dzień 15 stycznia 2010 r. w siedzibie Państwowych Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.

Read more: Posiedzenie Rady Izby 15.01.2010 r.

Posiedzenie prezydium Rady Izby 14.12.2009 r.

Posiedzenie prezydium Rady Izby 14.12.2009 r.

Przewodniczący Rady prof. Jerzy Buzek zwołał na dzień 15 stycznia 2010 roku rozszerzone posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Read more: Posiedzenie prezydium Rady Izby 14.12.2009 r.

Powołanie Komitetu ds Akademickich Centrów Transferu Technologii

 

Komitet ds. Akademickich Centrów Transferu Technologii

Na podstawie § 19 pkt 11 statutu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, uchwałą Rady z dnia 24 lutego 2009 r., został powołany Komitet ds. Akademickich Centrów Transferu Technologii. Przewodniczącym Komitetu został prof. Jacek Guliński, prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępcą przewodniczącego - prof. Jan Koch, dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (uchwała)

Zebranie Akademii Inżynierskiej

Zebranie członków Akademii Inżynierskiej z udziałem Prezesa Izby

Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wziął udział w dniu 2 grudnia 2009 r. w zebraniu członków Akademii Inżynierskiej w Polsce, które odbyło się w Autorskim Parku Technologicznym w Lubiczowie k/Warszawy. Głównym punktem programu była prezentacja osiągnięć młodych naukowców i techników. W zebraniu, które prowadził prof. Leszek Rafalski, uczestniczyła m.in. p. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej. Akademia Inżynierska w Polsce jest stowarzyszeniem naukowym utworzonym w 1922 roku.

Jej misją jest wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i przedsiębiorczości innowacyjnej oraz transferu technologii do praktyki gospodarczej. Z racji zbieżności celów statutowych, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii i Akademia Inżynierska postanowiły podjąć wszechstronną współpracę.

Wizyta prof. R. Pregiela w Podkomisji Nauki i Szkolnictwa

Spotkanie Prezesa Izby w Podkomisji Naukji i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 1 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmu RP, która rozpatrywała projekt ostatecznego brzmienia ustawy o zasadach finansowania nauki. W posiedzeniu uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. W trakcie posiedzenia posłowie przyjęli, na wniosek prezesa Izby prof. Ryszarda Pregiela, poprawkę zapewniającą w przewidywanej w ustawie Radzie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dwa miejsca dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe i dwa miejsca dla przedstawicieli centrów badawczo-rozwojowych. Pełny tekst końcowego projektu tej najważniejszej - w pakiecie pięciu ustaw dotyczących reformy nauki polskiej – ustawy zostanie w najbliższych dniach opublikowany na portalu Izby.