Sesja Iztech na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zorganizowała w ramach EKG w Katowicach, w dniu 15 maja 2012 r. sesję "Wspólna europejska polityka rozwoju kluczowych technologii" z udziałem prelegentów zagranicznych i krajowych, w tym członków Izby z obszaru KET.

Wystąpienia i przedstawione prezentacje skupiały się na problemach identyfikacji kluczowych technologii warunkujących rozwój   i  konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu na rynku globalnym, europejskiej polityce wsparcia prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń  w latach 2014-2020 z uwzględnieniem założeń przyszłego programu ramowego UE na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020”,  finansowych instrumentach wsparcia oraz kryteriach selekcji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie kluczowych technologii, postulowanych zmianach przepisów unijnych w zakresie udzielania pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową, polityki patentowej i promocji osiągnięć naukowych.

Obrady sesji podsumowali p. Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes PARP, p. Zbigniew Kamieński - Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w MG oraz prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Izby.

Prezentacje: George E. Handy - USA, prof. Krzysztof Chrzanowski - Prezes Inframet, Piotr Grabiec - Dyrektor w ITE, Piotr Skurzyński- ekspert, IZTECH.

 

Zdjęcia z sesji:

 

dsc 2595

Wśród zaproszonych prelegentów zasiadali (od lewej) Maciej Adamkiewicz - Grupa Adamed,  prof. Krzysztof Chrzanowski - INFRAMET,
Piotr Grabiec - ITE,  Leena Sarvaranta, VTT Finlandia, prof. Ryszard Pregiel - Prezes IZTECH, dyr. Zbigniew Kamieński - MG,
George W. Handy - AIEG, USA, Leszek Grabarczyk - NCBiR

 

dsc 2591 poprawiony 2

Dyr. Zbigniew Kamieński (MG) i George W. Handy Managing Director, Activity for Innovation and Economic Growth, USA

 

dsc 2592

p. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP

 

dsc 2593

Uczestnicy sesji

 

dsc 2608

Sala konferencyjna w katowickim Hotelu Angelo wypełniona była do ostatniego miejsca

 

dsc 2638

Pani Leena Sarvaranta i prof. Ryszard Pregiel w rozmowie z Prezesem Maciejem Adamkiewiczem

 

dsc 2625

Gościem sesji był także prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Izby

Zdjęcia: Archiwum IZTECH, fot. Edward Piekarski