Powstaje Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

 

Spotkanie członków-założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki

27.02.2013 - w siedzibie BUMAR PCO S.A. odbyło się spotkanie członków założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Inicjatywa utworzenia platformy jest wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, agencji, stowarzyszeń i funduszy działających w obszarze fotoniki, jednej z kluczowych technologii UE. Koncepcję powołania platformy przedstawił p. Marek Daszkiewicz, Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej INOS, o platformach w polityce UE mówił p. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, funkcjonowanie Europejskiej Platformy Fotonicznej Photonics21 przybliżyła p. prof. Małgorzata Kujawińska z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. rolę Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii we współpracy z platformą przedstawił Piotr Skurzyński - koordynator projektu 5.2 w Izbie. Umowę konsorcjum nowo powołanej platformy w imieniu Izby podpisał Prezes - prof. Ryszard Pregiel