Powstał Śląski Klaster NANO

 

Powstał Śląski Klaster NANO

4.03.2013 - podpisano umowę o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego (Śląskiego Klastra NANO). W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach umowę sygnowali założyciele Klastra: Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET - dr inż. Adam Szatkowski, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach - prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Pełnomocnik Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH – Piotr Skurzyński. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Klastra – innowacyjne firmy, przedstawiciele instytucji badawczych i organizacji otoczenia biznesu. więcej, you tube