Nauka i Technika

Politechnika Śląska inauguruje otwarcie Centrum Nowych Technologii

26 września 2014 r. uroczyście rozpoczęto działalność Centrum Nowych Technologii, którego budowę dofinansowano ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 60 mln zł. Nowy budynek naukowo-dydaktyczny, laboratoria i pracownie techniczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt oraz meble użytkowe – to nowoczesne zaplecze Politechniki Śląskiej.

Wybudowane w Gliwicach Centrum będzie służyło przede wszystkim działalności dydaktycznej dla kierunków priorytetowych na Wydziałach Instytutu Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Mechanicznym Technologicznym. Realizcja projektu pozwoli także na zaoferowanie kompleksowych, specjalistycznych usług dydaktycznych oraz badawczych. W Centrum będzie można rozwijać także nowe kierunki kształcenia, odpowiadające swoimi zakresami i metodami wymogom stawianym wiodącym uczelniom technicznym nie tylko w kraju, ale i w Europie. więcej

Raport nt bezpłatnego dostępu do publikacji naukowych w Polsce

Coraz więcej polskich publikacji naukowych, przede wszystkim naukowych czasopism, jest dostępnych bezpłatnie przez internet. Wciąż jednak brakuje instytucjonalnych strategii w zakresie otwartego dostępu - wynika z raportu przygotowanego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Raport "Otwarta Nauka w Polsce 2014. Diagnoza" opisuje m.in. stopień "otwartości" polskiej nauki, pokazuje, dlaczego polscy naukowcy decydują się na publikowanie w otwartym dostępie, jakie formy otwartych publikacji wybierają oni najczęściej. Raport powstał w ramach działań Platformy Otwartej Nauki.Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie, w Polsce dla wszystkich chętnych otwarte są przede wszystkim czasopisma naukowe. Prawie połowa (49 proc.) spośród niemal 2 tys. czasopism punktowanych z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia swoje bieżące numery bezpłatnie w internecie.

Wzrasta też popularność otwartego publikowania prac wśród badaczy. 59 proc. naukowców przebadanych na potrzeby raportu przynajmniej raz udostępniło w sposób otwarty swoją pracę, ale tylko niecałe 12 proc. z nich robi to regularnie. Jednak prawie 41 proc. badanych naukowców nie umieszcza swoich prac w ten sposób. Na podstawie: PAP Nauka w Polsce, raport

European Rover Challenge w Polsce

European Rover Challenge (ERC), czyli międzynarodowe zawody łazików marsjańskich, odbędą się w dniach 5-7 września 2014 r. w województwie świętokrzyskim w Podzamczu koło Chęcin na terenie nowo powstałego Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Organizatorem zawodów jest stowarzyszenie Mars Society Polska. więcej: wywiad dla PAP

Nagrody Premiera dla wybitnych naukowców

44 wybitnych naukowców i dwa zespoły naukowe otrzymały Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne w 2013 roku.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku otrzymał zespół kierowany przez prof. Andrzeja Czyżewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.  więcej: PAP Nauka w Polsce

 

Nagrody dla młodych liderów nauki

44 młodych naukowców otrzymało w środę czeki na łączną kwotę 46 mln zł w czwartej edycji programu Lider, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Za przyznane im dofinansowanie zrealizują swoje badania naukowe. Program Lider ma stymulować współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami i wspierać rozwój kompetencji uczonych w samodzielnym planowaniu badań, zarządzaniu grantem oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. więcej

Na podstawie: Nauka w Polsce - PAP

   

Unikatowy wynalazek - do nauki chodu

Parestand – tak nazywa się unikatowe urządzenie do nauki chodu, które skonstruował absolwent Politechniki Krakowskiej Jan Żuchowicz. Jeszcze w tym roku wynalazek pojedzie do ośrodka rehabilitacji w Salzburgu.

więcej - Nauka Polska, PAP

Polskie "Sztuczne serce" na eksport

Program „Polskie Sztuczne Serce” zakończył się sukcesem – opracowane w kraju urządzenia ratują życie pacjentom i są gotowe do seryjnej produkcji. Sztuczne serca mogłyby się także stać towarem eksportowym – mówili uczestnicy piątkowej konferencji w Warszawie.

więcej Nauka w Polsce, PAP

 

Najważniejsze informacje o wydarzeniach i działaniach w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym

Wywiad z Prezesem ŁRPNT Andrzejem Styczniem, relacja z II Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii, informacje o działaniach łódzkiego Technoparku oraz kalendarium nadchodzących wydarzeń w branży innowacji i nowych technologii. więcej

 

Łódzki sukces kranioplastyki

Dzięki współpracy pomiędzy łódzkim Technoparkiem, a Szpitalem Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi polska kranioplastyka uzyskała nową metodę zabiegów rekonstrukcyjnych. Sami lekarze są zaskoczeni jej efektami, a pacjenci błyskawicznie powracają do zdrowia. Skrócił się maksymalnie czas zabiegu, a jednocześnie nowatorsko wykonane implanty są tak precyzyjnie dopasowane, że idealnie wypełniają ubytki kostne. więcej

Ekologiczny, energooszczędny biurowiec w Katowicach


W Górnośląskim Parku Przemysłowym (GPP) w Katowicach, 30 sierpnia 2012 r. otwarto pierwszy w Polsce budynek energooszczędny wykorzystujący system trigeneracji. Energia, (czyli prąd, ciepło i chłód) produkowana jest z gazu ziemnego na miejscu w budynku, co pozwala ograniczyć straty przesyłu i zwiększyć efektywność wykorzystania paliwa pierwotnego. Zużycie energii będzie o ok. 40-50 % niższe niż w typowym biurowcu klasy A. (więcej)