Wrzesień 2013

 

6.09.2013 r.  w Ministerstwie Gospodarki, odbyły się warsztaty robocze dotyczące analizy SWOT krajowych inteligentnych specjalizacji. Wyniki warsztatów będą wykorzystane do określenia celów do realizacji nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedstawiono także raport PARP dot. analizy nisz rynkowych oraz trendów rozwojowych w obszarze inteligentnych specjalizacji. Izbę reprezentował Andrzej Braciszewski.