Wrzesień 2012

 

26.09.2012 r. w RST Roztocze, Tomaszowie Lubelskim, odbyło się spotkanie klastra „Zielona Kuźnia”.  Na spotkaniu zaprezentowano maszyny oraz urządzenia badawcze, które będą objęte wnioskiem o dofinansowanie przygotowanym przez koordynatora klastra Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w ramach działania 5.1 PO IG - Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.  Przedstawiono także usługi badawcze, z których można skorzystać w ramach Klastra. Izbę reprezentował dyr. Robert Gadowski.

19 – 21.09.2012 r. odbyła się w Liege doroczna konwencja ProTon Europe -  "Od transferu technologii do wymiany wiedzy: kluczowa rola Centrów Transferu Technologii w perspektywie 2020". ProTon Europe jest stowarzyszeniem europejskich Centrów Transferu Technologii stworzonym w 2003 roku przez Komisję Europejską. Izbę reprezentował dyr. Robert Gadowski. więcej

18.09.2012 r. przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dyr. Michał Filipek oraz dyr. Robert Gadowski, spotkali się z p. Ewą Wojciechowską – reprezentującą firmę "Nowe Technologie" sp. z o.o.  Omawiano możliwości współpracy oby instytucji.

13.09.2012 r. w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Foresight – narzędzie przyszłości? Nauka i biznes – partnerstwo dla innowacji”, organizowana przez Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych. Izbę reprezentował dyr. Robert Gadowski, który  przedstawił prezentację „Polska gospodarka innowacyjna – banchmarketing jako narzędzie rozwoju parków technologicznych”.