Styczeń 2012

 

W styczniu 2012 ukazały się kolejne publikacje Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W pierwszej połowie stycznia - ukazała się publikacja „Streszczenie analizy końcowej – Foresight technologiczny przemysłu InSight 2030”, natomiast w drugiej połowie stycznia ukazało się anglojęzyczne opracowanie „Summary of final analisys Foresight InSight 2030”. Obie  publikacje  powstały w związku z zakończeniem prowadzonego przez Izbę od 2010 r. projektu „Foresight technologiczny przemysłu InSight 2030” i stanowią jego podsumowanie. 

--     --     --

26 stycznia 2012 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Obrady Komisji były poświęcone dyskusji nad informacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kierunkach planowanych działań ministerstwa.

--     --     --

26 stycznia 2012 Odbyło się posiedzenie Zarządu Izby poświęcone omówieniu  wyników działalności Izby w roku obrotowym 2011r.  Zarząd przyjął wstępne sprawozdanie finansowe. Wszystkie projekty realizowane przez Izbę w ubiegłym roku zostały zakończone w terminach wynikających z umów i odebrane bez zastrzeżeń. Izba uzyskała  dodatni wynik finansowy zarówno na działalności statutowej jak i gospodarczej.  Pełne sprawozdanie za rok obrotowy 2011 r. zostanie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Członków w II kwartale br. W trakcie posiedzenia przyjęto w skład dwóch nowych członków - BUMAR z siedzibą w Warszawie i APEIRON z siedzibą we Wrocławiu.

--     --     --

25 stycznia 2012  W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji  odbyło się spotkanie podsekretarzy stanu p. Piotra Kołodziejczyka i p. Igora Ostrowskiego z prezesem Izby prof. Ryszardem Pregielem. Tematem spotkania były plany współpracy MAC i Izby w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz informatyzacji administracji państwowej.

--     --     --

24 stycznia 2012 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel spotkał się z zastępcą prezesa PARP p. Patrycją Zielińską. Na spotkaniu omówiono stan przygotowań do  organizowanej wspólnie – przez Izbę i PARP -  konferencji „E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym”, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniu wziął udział dyrektor Departamentu Wsparcia E-gospodarki p. Radosław Runowski.

--     --     --

 

24 stycznia 2012 Dyrektor Biura Zarządu Izby - Michał J. Filipek spotkał się z p. Leszkiem Czechem,  Głównym Specjalistą w Zespole Promocji i Informacji PARP. Spotkanie dotyczyło współpracy obu instytucji przy organizacji konferencji „E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym”, która odbędzie się 16 lutego br. w Dąbrowie Górniczej.  

--     --     --

21 stycznia 2012  Przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek spotkał się z rektorem Politechniki Wrocławskiej i Wiceprzewodniczącym Rady prof. Tadeuszem Więckowskim i Prezesem Izby prof. Ryszardem Pregielem. Tematem spotkania były przygotowania do Europejskiego Kongresu Technologicznego (European Technology Congress), który odbędzie się 9-10 maja 2013 r. we Wrocławiu.

--     --     --

19 stycznia 2012 W siedzibie Banku PEKAO SA, członka Izby, odbyła się konferencja poświęcona omówieniu opracowanego przez ten bank raportu o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011. Raport jest dostępny na stronie internetowej Banku www.pekao.com.pl/pis. Uczestnicy konferencji zapoznali sie także z opinią Izby na temat sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw działających w obszarze zaawansowanych technologią, którą przedstawił Prezes Izby p. Ryszard Pregiel.

--     --     --

16 stycznia 2012 Ukazała się kolejna publikacja – w polskiej i angielskiej wersji językowej - Wydawnictwa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii „Foresight Technologiczny Przemysłu InSight 2030”.  Z pełna treścią obu wersji nowej publikacji można zapoznać się także na portalu Izby pod zakładką „STUDIA i ANALIZY”.

--     --     --

13 stycznia 2012  Na konferencji zorganizowanej przez MARR S.A. w Mielcu prezentację  „Parki i inkubatory technologiczne – elementy gospodarki opartej na wiedzy" przedstawiła dr Bronisława Kowalak.

--     --     --

4 stycznia 2012 Prezes Zarządu Głównego NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny i Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wzięli udział w naradzie poświęconej realizacji umowy o współpracy zawartej w 2010 r. oraz  współdziałaniu obu organizacji w zakresie rozwoju innowacyjności technologicznej i umacnianiu roli środowiska inżynierskiego w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. 

--     --     --