Sierpień 2013

 

28.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Częstochowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego" Kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracował i przedstawił w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr hab. inż. Jan Brzóska – ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

23.08.2013 - odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. W spotkaniu uczestniczyli: Roman Trzaskalik – Prezes Stowarzyszenia, Joanna Szmigiel - Kierownik Projektu oraz Koordynatorzy zadań Partnerów Projektu.

22.08.2013 – odbyła się prezentacja raportu „Badanie potencjału innowacyjnego Grudziądzkiego Parku Przemysłowego" – kierownictwu instytucji zarządzającej Parkiem. Raport opracowała i przedstawiła w ramach realizacji projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.