Październik 2012

 

26.10.2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra Dariusza Bogdana i Jörga Bode Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu Dolnej Saksonii, dotyczące partnerstwa strategicznego Polski w Międzynarodowych Targach Teleinformatycznych CeBIT, które odbędą się w marcu 2013 r. w Hanowerze. W rozmowach Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowali dyrektorzy Robert Gadowski i Michał J. Filipek.

Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Deutsche Messe a Ministerstwem Gospodarki oraz branżowe memorandum o współpracy pomiędzy Niemieckim Stowarzyszenia na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, Telekomunikacji i Nowych Mediów (BITKOM) a Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH), Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).

25.10.2012 r. odbyła się konferencja "Czy klaster potrzebuje koordynatora? Rola i kompetencje koordynatora w rozwoju klastra.", zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach przedsięwzięcia Polskie klastry i polityka klastrowa z udziałem Grażyny Henclewskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Bożeny LublińskiejKasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Izbę  – koordynatora Klastra „Zielona Kuźnia", reprezentował dyrektor Robert Gadowski. 

24.10.2012 r. - konferencja "Odnieś sulces w innowacyjnym, biznesie" zorganizowana przez Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu. Z ramienia Izby uczestniczyła dr Bronisława Kowalak.

18.10.2012 r. Urząd Patentowy RP przeprowadził szkolenie nt. ochrony własnosci intelektualnej, z udziałem specjalistów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, wolnych licencji a także przepisów podatkowych. Ze strony Izby udział w szkoleniu wziął Edward Piekarski.

8.10.2012 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyr. Departamentu Współpracy Ekonomicznej pani Katarzyny Kacperczyk i pana Tomasza Sadzińskiego z przedstawicielem Polskiej Izby Gospodarcze Zaawansowanych Technologii dyr. Robertem Gadowskim. Omawiano współpracę Izby z MSZ za granicą,  w tym listopadowego Forum Gospodarczego w Sao Paulo.

4.10.2012 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyły się, konsultacje nt. opracowania i wdrożenia platformy wiedzy CP w zakresie mikroelektroniki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Izby „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą"- działanie 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Izbę reprezentował dyr. Robert Gadowski.

4.10.2012 r. PARP zorganizował w Warszawie konferencję nt. Parki dziś i jutro. Co wynika z benchmarkingu parków technologicznych w Polsce?”,  dr Bronisława Kowalak, ekspert pracujący nad projektem.