Marzec 2013

14.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak. 

13.03.2013 - w Toruńskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbe Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak.

 7.03.2013 . w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się seminarium dla spółek NewConnect i Autoryzowanych Doradców dotyczące zmian w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Przedstawiono między innymi zagadnienia z zakresu sprawozdawczości okresowej - zasad konsolidacji, obowiązków informacyjnych emitentów rynku NewConnect oraz zasad funkcjonowania Elektronicznej Bazy Informacji. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Robert Gadowski.

4.03.2013 - podpisano umowę o utworzeniu konsorcjum Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego (Śląskiego Klastra NANO). W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach umowę sygnowali założyciele Klastra: Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET - dr inż. Adam Szatkowski, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok, Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach - prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Pełnomocnik Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH – Piotr Skurzyński. Na spotkanie licznie przybyli członkowie Klastra – innowacyjne firmy, przedstawiciele instytucji badawczych i organizacji otoczenia biznesu. więcejyou tube

6.03.2013 - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii - we współpracy z Fundacją JWP „Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!" - zorganizowała w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej warsztat: „Chroń wynalazki i zyskuj! Prawne aspekty ochrony i komercjalizacji wynalazków i wyników prac badawczych". Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez IZTECH projektu: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających (KET) w zakresie zarządzania wiedzą" objętego działaniem 5.2 POIG. Izbę reprezentował Piotr Skurzyński – Koordynator projektu.(prezentacja)

--     --     --