Marzec 2012

 

30 marca 2012 r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, dotyczące założeń współpracy. Spotkaniu przewodniczyli  prof. Krzysztof Kurzydłowski oraz prof. Ryszard Pregiel.  

29 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Izby poświęcone omówieniu  wyników działalności Izby w roku obrotowym 2011 r. Podjęto również uchwałę o przyjęciu w skład członków Izby – Politechniki Świętokrzyskiej oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

19.03.2012 Został powołany Konwent Honorowy Politechniki Wrocławskiej. W jego skład weszli m.in. przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek, który przewodniczy Konwentowi, i prof. Ryszard Pregiel, prezes Izby. Z prezentacją działalności Politechniki Wrocławskiej, przedstawioną przez jej rektora prof. Tadeusza Więckowskiego  na pierwszym posiedzeniu Konwentu, można zapoznać się pod zakładką Wydarzenia/Nauka i Technika.

15.03.2012 odbyło się spotkanie z p. Joanną Smułą – dyrektorką Biura Komunikacji i Marketingu Krajowej Izby Gospodarczej. Celem było omówienie współpracy przy organizacji III Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Izbę reprezentował dyrektor Biura Zarządu Michał J. Filipek

9.03.2012 W siedzibie tygodnika "Polityka" odbyła się debata na temat "Założeń do ustawy o strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych".  W imieniu Izby w debacie uczestniczył p. Piotr Kopania, dyrektor Pionu Stacji w Gazownia Serwis sp. z o.o. Ze sprawozdaniem z przebiegu debaty można zapoznać się pod zakładką Studia i analizy.

07.03.2012 W siedzibie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej (KE) ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie Eksperckiej Grupy Roboczej ds. Kluczowych Technologii Wspomagających (KET). Polskę reprezentowali: p. Piotr Skurzyński (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii) i p. Justyna Gorzoch (Ministerstwo Gospodarki). Głównym zadaniem Grupy jest identyfikacja najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w obszarze KET, poprzez wymianę dobrych praktyk i analizę bieżących instrumentów finansowych przyjętych przez Państwa Członkowskie UE. 

07.03.2012 W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się II spotkanie w ramach konwersatorium Forum Nowej Gospodarki. W głównym tematem  obrad była strategia NCBiR w zakresie wspierania badań, wdrożeń i transferu technologii, którą przedstawił dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski. Z ramienia Izby w pracach konserwatorium uczestniczyła dr Bronisława Kowalak.

07.03.2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki II edycji Konkursu Kreowania Jutra.  W gronie czterech nagrodzonych przedsiębiorstw jest członek Izby - Zakład Energoelektroniki TWERD z Torunia. W uroczystości wręczenia nagród laureatom wziął udział prezes Izby prof. Ryszard Pregiel

06.03.2012 Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach  - odbyło się spotkanie z Rektorem uczelni – prof.  Stanisławem Adamczakiem, poświęcone m.in. współpracy Izby z uczelnią. Izbę reprezentował  Dyrektor Biura Zarządu – Michał J. Filipek.

06.03.2012 W Świętokrzyskim Centrum Innowacji odbyła się konferencja  „Partnerstwo Publiczno-Prywatne". Polską Izbę Gospodarcza Zaawansowanych Technologii reprezentował dyrektor Biura Zarządu – Michał J. Filipek, który na ręce prezesa ŚCITT – p. Grzegorza Orawca – przekazał list gratulacyjny od Przewodniczącego Rady Izby – prof. Jerzego Buzka

02.03.2012 W Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczystość przyznania tytułów Złotego Inżyniera 2011 uzyskanych w XVIII edycji plebiscytu czytelników "Przeglądu Technicznego". W trakcie uroczystości tytułem Diamentowego Inżyniera został uhonorowany przewodniczący Rady  Izby prof. Jerzy Buzek. więcej

02.03.2012 Z udziałem prof. Jerzego Buzka odbyło się posiedzenie prezydium Rady Izby poświęcone omówieniu programu działania Izby na lata 2012-2014. W obradach uczestniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel.