Maj 2013

 

29.05.2013 – w Joint Institute for Innovation Policy (http://joint-institute.eu) odbyło się spotkanie w ramach projektu „Methodology, work plan and roadmap for cross-cutting KETs activities in Horizon 2020" realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR) przez konsorcjum: D'Appolonia (Włochy, Lider Projektu), CEA (Frnacja, Alternative Energies and Atomic Energy Commission), CNR-DSCTM (Włochy, National Research Council Department of Chemical Science and Materials Technology), IBEC (Hiszpania, Institute For Bioengineering of Catalonia) i Fraunhofer ISI (Niemcy, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele KE, m.in.: Michel Catinat (Head of Unit) i Heidi Moens (Policy Officer) z Unit Key Enabling Technologies and ICT, DG ENTR. Podczas spotkania omówiono główne cele projektu oraz zainicjowano dyskusję nt stosowanych przez państwa członkowskie UE narzędzi metodologicznych w wyborze priorytetowych kierunków rozwoju naukowego i technologicznego w perspektywie kilkuletniej, wspieranych poprzez wykorzystanie środków publicznych (w tym funduszy polityki spójności).

Przeprowadzono dyskusję nt planów KE względem uruchomienia nowych mechanizmów wspierających rozwój i wdrażanie KET (Key Enabling Technologies) po stronie przemysłu w ramach programu ramowego Horyzont 2020, podkreślając konieczność zapewnienia spójności m. założeniami tego programu a proponowanymi kierunkami interwencji w zakresie polityki „inteligentnej specjalizacji" (zwłaszcza ustalanej i wdrażanej w wymiarze regionalnym). Reprezentujący Izbę – Piotr Skurzyński (Koordynator Projektów) – przedstawił prezentację „KETs as a priority of the socio-economic development. Case study for Poland" (do pobrania tutaj). 

27-29.05.2013 - odbył się IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych z Katowic. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował dyr. dr Dominik Penar z Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej – członka Izby. więcej

20-22.05.2013 – w Kołobrzegu - w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym DOZAMEL - Spółki zarządzającej Wrocławskim Parkiem Przemysłowym odbyło się szkolenie na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczył Roman Trzaskalik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz - Robert Gadowski, Kierownik Projektu, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Prelegentami byli: Mariusz Błędowski - Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, dr hab. inż. Jan Brzóska - Profesor Politechniki Śląskiej, dr Bronisława Kowalak - Koordynator Zadań lidera projektu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Adam Małecki - Zastępca Dyrektora w Departamencie Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Rafał Szajewski - Kierownik Wydziału Projektów Usługowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

20.05.2013 - w Głównym Urzędzie Miar odbyło się seminarium z okazji Światowego Dnia Metrologii „Pomiary w życiu codziennym". Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Włodzimierz Kołodziejski, Radwag Wagi Elektroniczne – członek Izby. wiecej

15.05.2013 – w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu i podsumowaniu warsztatów uczestniczyła Elżbieta Książek - Członek Zarządu Fundacji UAM Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Prelegentami byli: dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska - Politechnika Krakowska, Rafał Staszkiewicz - Omnibrand Sp. z o. o. oraz dr Bronisława Kowalak - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych reprezentowała Małgorzata Teska – Koordynator Zadań Stowarzyszenia.