Luty 2013

 

 

27.02.2013 - w siedzibie BUMAR PCO S.A. odbyło się spotkanie członków założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Inicjatywa utworzenia platformy jest wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, agencji, stowarzyszeń i funduszy działających w obszarze fotoniki, jednej z kluczowych technologii UE. Koncepcję powołania platformy przedstawił p. Marek Daszkiewicz, Dyrektor Instytutu Optyki Stosowanej INOS, o platformach w polityce UE mówił p. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, funkcjonowanie Europejskiej Platformy Fotonicznej Photonics21 przybliżyła p. prof. Małgorzata Kujawińska z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. rolę Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii we współpracy z platformą przedstawił Piotr Skurzyński - koordynator projektu 5.2 w Izbie. Umowę konsorcjum nowo powołanej platformy w imieniu Izby podpisał Prezes - prof. Ryszard Pregiel

25.02.2013 - w imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Robert Gadowski spotkał się z przedstawicielami firmy 4CF p. Norbertem Kołosem – prezesem zarządu i p. Kacprem Nosarzewskim – członkiem zarządu. 4CF dostarcza przedsiębiorstwom analiz ekonomicznych i prognoz biznesowych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem, a w 2012 roku dołączyło do grona najlepszych na świecie firm zajmujących się prognozowaniem długoterminowym i doradztwem, w klasyfikacji Foresight Education and Research Network (FERN). Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy – podpisanie listu intencyjnego.

21.02.2013 - w Warszawie odbyło się spotkanie networkingowe w ramach projektu INTRASME. Projekt, którego liderem jest uniwersytet w Coventry jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego i dotyczy poprawy wydajności i potencjału europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie opracowywania i wdrażania produktów i usług w niskoemisyjnych sektorach transportu oraz w tzw. inteligentnej mobilności (smart mobility). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Robert Gadowski.

21.02.2013 - w siedzibie Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się konferencja: „Micro- and nano- systems technology for modern industrial applications", współorganizowana przez zespoły badawcze realizujące interdyscyplinarny projekt kluczowy MNSDIAG oraz międzynarodowy projekt SMART FRAME. W czasie konferencji odbyło się  założycielskie spotkanie „Platformy Technologii Mikro- i Nanosystemów", gromadzącej technologów, projektantów, wytwórców i użytkowników nowoczesnych mikro- i nano-przyrządów oraz systemów, w ramach której w przyszłości będą wypracowywane i określane kierunki dalszych wspólnych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na zastosowania w gospodarce. Współpracę Izby z nowo powołaną platformą przedstawił Piotr Skurzyński - koordynator projektu 5.2 w Izbie. Umowę konsorcjum w imieniu Izby podpisał jej Prezes - prof. Ryszard Pregiel.

20.02.2013 we Wrocławskim Parku Przemysłowym (WPP) odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego "Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" (podziałanie 2.2.1 PO KL). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentowała dr Bronisława Kowalak, która była także moderatorem spotkania.

15.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat „Promocji wewnętrznej w parkach". W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy działającyw Parku oraz przedstawiciele zarządu Parku. Lidera projektu reprezentowali Robert Gadowski oraz dr Bronisława Kowalak.

14.02.2013 - we Wrocławskim Parku Technologicznym odbyło się robocze spotkanie na temat przygotowania warsztatów „Promocja wewnętrzna w parkach przemysłowych i technologicznych" w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Przedstawiciele Izby - Bronisława Kowalak i Robert Gadowski uzgodnili kwestie dotyczące obecności i zaangażowania przedstawiciela Parku oraz szczegółów przebiegu warsztatów.

14.02.2013 - w Nowej Rudzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerów projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL. Podczas posiedzenia przyjęto informację Kierownika Projektu – Roberta Gadowskiego o zadaniach zrealizowanych w styczniu 2013 oraz o założeniach dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy.

8.02.2013 - w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie odbyła się konferencja "Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy", której organizatorem była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie konferencji podsumowano projekt badawczy PARP poświęcony ocenie funkcjonowania Regionalnych Systemów Innowacji w Polsce. Celem konferencji była wstępna ocena efektów działania RSI z perspektywy aktualnych celów strategicznych oraz sytuacji społeczno–gospodarczej Polski i UE. Izbę reprezentował Piotr Skurzyński. 

6.02.2013 - w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL, w Krakowskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty na temat „Tworzenia i wykorzystanie funduszy venture capital i seed capital”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele funduszy kapitałowych, prezesi parków technologicznych, które posiadają fundusze zalążkowe oraz dr Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Piotr Pietrzak, Menedżer Inwestycyjny Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Lidera projektu reprezentowali dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

5.02.2013 - w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL., poświęcone m.in. podsumowaniu działań zrealizowanych w styczniu br. Dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski przedstawili założenia dotyczących utworzenia „Bazy wiedzy” oraz przekazali do zaopiniowania materiał pt. „Metody i źródła wzrostu innowacyjności, strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji” opracowany przez prof. J. Brzóskę.

4.02.2013 - w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się pod przewodnictwem pani wiceminister Grażyny Henclewskiej spotkanie konsultacyjne projektu Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Założenie programu przedstawiła pani Beata Lubos, naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności. W dniu 15 stycznia 2013 r. projekt dokumentu został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, opinie i uwagi można przekazywać do 11 lutego br. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Robert Gadowski.

01.02.2013 - w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie Panelu branżowego badania dziedzinowego pt.: „Ocena innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki z punktu widzenia stosowania i rozwoju KET" w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie projektu „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą". Reprezentujący Izbę – Piotr Skurzyński – wygłosił referat „Kluczowe Technologie Wspomagające w polityce Unii Europejskiej". prezentacja