Luty 2012

 

29.02.2012 Odbyło się posiedzenia Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmu RP poświęconą ocenie funkcjonowania ustaw wprowadzających reformę nauki. W spotkaniu wzięła udział minister prof. Barbara Kudrycka i sekretarz stanu w MNiSW prof. Daria Nałecz. Izbę reprezentowali prezes prof. Ryszard Pregiel oraz wiceprezes prof. Tadeusz Kulik. Na wniosek prezesa Izby Komisja postanowiła zwołać w najbliższym terminie jej posiedzenie poświęcone wyłącznie problematyce wdrożeń wyników prac badawczych i transferu technologii

28.02.2012 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel spotkał się z prezesem Krajowej Izby Gospodarczej p. Andrzejem Arendarskim. Tematem spotkania była współpraca Izby z Polsko-Amerykańskim Instytutem Nowych Inicjatyw. W spotkaniu uczestniczył zastępca dyrektora generalnego Izby p. Robert Gadowski.

28.02.2012 Nowo powołany podsekretarz stanu ds. współpracy z gospodarką w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński i prezes Izby prof. Ryszard Pregiel na spotkaniu roboczym omówili program współdziałania Ministerstwa i Izby w zakresie doskonalenia systemu wspierania prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii i wdrożeń.

22.02.2012 W siedzibie  NOT odbyło się spotkanie poświęcone działalności Muzeum Techniki. Prezes Zarządu Głównego NOT p. Ewa Mańkiewicz-Cudny i prezes Izby prof. Ryszard Pregielwyrazili głębokie zaniepokojenie odmową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznania środków finansowych na  popularyzację przez Muzeum osiągnięć naukowo-technicznych. Obie instytucje podejmą  w tym zakresie działania interwencyjne.

22.02.2012 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydlowski postanowili podjąć współpracę obu instytucji w zakresie budowy i rozwoju bazy wiedzy, tworzonej w ramach realizowanego przez Izbę projektu „System wsparcia kluczowych technologii wspomagających KET”.

16.02.2012 W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zorganizowała konferencję i wystawę "E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym". Izbę reprezentowali: prof. Ryszard Pregiel, Michał J. Filipek, Edward Piekarski, Alicja Matela, Piotr Skurzyński i Magdalena Zaliwska.

14.02.2012 Nowo powołana prezes Urzędu Komunikacji Europejskiej  p. Magdalena Gaj i prezes Izby prof. Ryszard Pregiel w trakcie spotkania roboczego w UKE postanowili podjąć współpracę  w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

13.02.2012 W Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie dyrektorów przemysłowych instytutów badawczych  z wicepremierem p. Waldemarem Pawlakiem i podsekretarzem stanu w MG p. Grażyną Henclewską. Izbę na spotkaniu reprezentował dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych prof. Zbigniew Śmieszek.  Z wnioskami i opiniami przedstawionymi przez członków Izby w trakcie spotkania można zapoznać się na portalu Izby pod zakładką "Zdaniem Izby".

10.02.2012 W Warszawie odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł zorganizowane przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł. Z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii uczestniczyli: Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

6.02.2012 Komisja Europejska powołała Ekspercką Grupę Roboczą ds. Kluczowych Technologii Wspomagających (KET). W pracach tej grupy Polskę będzie reprezentować zespół ekspertów Izby w składzie: p. Piotr Skurzyński (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, kierownik projektu) oraz prof. Małgorzata Lewandowska (prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej) i p. Andrzej Maciak ( wiceprezes zarządu VIGO S.A.)

3.02.2012 W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie prezesa Izby prof. Ryszarda Pregiela z Marszałkiem Województwa Śląskiego p. Adamem Matusewiczem. Tematem spotkania były zagadnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie śląskim oraz stan przygotowań do międzynarodowej konferencji poświęconej tej problematyce, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego br. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.