Listopad 2012

 

28.11.2012 r. Konferencja we Wrocławiu „Polska 2020 – inteligentny rozwój, innowacyjna gospodarka. Współpraca uczelni, parków technologicznych i przemysłowych" zorganizowana przez Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz Wrocławski Park Przemysłowy, podczas której przedstawiono prezentację dr Bronisławy Kowalak pt. „Pomiędzy nauką a biznesem – jak rozwijają się parki technologiczne".

27.11.2012 r. Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych (SKFPPiPT) we Wrocławiu, na którym dr Bronisława Kowalak przedstawiła prezentację projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji", przygotowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z SKFPPiPT i Gminą Miejską Nowa Ruda - w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy POKL.

26.11.2012 r. Konferencja w PARP nt. "Perspektyw rozwoju rynku VC w Polsce", podczas której omówiono polskie i zagraniczne doświadczenia finansowania innowacyjności i przedsiębiorczości. Izbę reprezentowała dr Bronisława Kowalak. 

26.11.2012 r. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich odbyło się spotkanie: "ZAŁOŻENIA PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020".  Omawiano został stan wdrażania funduszy UE na lata 2007-2013 oraz założenia perspektywy finansowej 2014 – 2020 zawarte w propozycjach Komisji Europejskiej.  Izbę  reprezentowali P. Skurzyński i D. Żółtowska. więcej, umowa partnerstwa

23.11.2012 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone zagadnieniom dotyczącym działań 8.1. oraz 8.2. Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z ramienia Izby w spotkaniu uczestniczył dyr. Michał J. Filipek. 

23.11.2012 r. Warsztat informacyjno-promocyjny nt oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET – promocja projektu 5.2Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Warsztat prowadził w imieniu Izby p. Piotr Skurzyński. 

22.11.2012 r. Warsztat informacyjno-promocyjny nt oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET – promocja projektu 5.2 – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości SGGW. Izbę reprezentował Kirownik Projektu 5.2. "Wsparcie przedsiębiorstw technologii KET" - p. Piotr Skurzyński. 

21.11.2012 r. Konferencja zorganizowana przez PAIiZ, na której przedstawiono "Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012". W imieniu Izby udział wzięła dr Bronisława Kowalak.

16.11.2012 r. odbyła się w Politechnice Warszawskiej jubileuszowa sesja z okazji 40–lecia Polskiej Sekcji The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Podczas sesji został odczytany list gratulacyjny Prezesa Izby - prof. Ryszarda Pregiela. Na sesji Izbę reprezentowali: dr Mirosław Grudzień – Członek Zarządu Izby oraz Michał J. Filipek.

14.11.2012 r. Konferencja pn. "Klastry - co wynika z benchmarkingu klastrów w 2012 roku?". Izbę reprezentowała dr Bronisława Kowalak.

12.11.2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, miała miejsce oficjalna inauguracja Think Tanku „POLAND, GO GLOBAL". Izbę reprezentował Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości - Edward Piekarski. 

08.11.2012 r. Konferencja „Kapitał na Innowacje”, Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu-Innowacja, Warszawa. Izbę reprezentował p. Piotr Skurzyński