Lipiec 2013

 

02.07.2013 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego obradowała Grupa robocza ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedmiotem obrad była dyskusja nad nową wersją tego programu, opracowaną z wykorzystaniem uwag i wniosków nadesłanych przez członków Izby. W pracach grupy, której przewodniczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel, bierze udział prezes Izby prof. Ryszard Pregiel.