Lipiec 2012

 

28.07.2012 r. Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard Pregiel przekazał Ministerstwu Gospodarki stanowisko Izby w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy" (stanowisko Izby, Komunikat Komisji Europejskiej)

12.07.2012 r. odbyło się w Łące spotkanie członków Klastra Zielona Kuźnia poświęcone strategii budowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.1. PO IG. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii – koordynatora klastra reprezentował dyr. Robert Gadowski.

12.07.2012 r. odbyło się spotkanie w Warszawie z  prof. Karlem Klingsheimem – Prezesem Zarządu NTNU Technology Transfer AS, Trondheim, Norwegia. W spotkaniu, którego celem było omówienie możliwości współpracy, wzięli udział: uczestniczyli:  przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej p. Damian Pietrusiak, oraz z ramienia Izby - dyr. Michał Filipek.

5.07.2012 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium eksperckie „Efektywne wykorzystanie funduszy publicznych na rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie 2014-2020”, podczas którego omawiano konieczne oraz możliwe zmiany do wprowadzenia w zasadach, trybie i sposobie finansowania innowacyjnej gospodarki w Polsce. Moderatorem seminarium był Doradca Prezydenta RP prof. Maciej Żylicz. Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował p. Piotr Skurzyński. więcej