Kwiecień 2012

23 - 24 kwietnia 2012 r - odbyło się Forum Nowej Gospodarki - współorganizowane przez Urzędy Marszałkowskie Małopolski i Województwa Śląskiego oraz uczelnie obu województw. Dr Bronisława Kowalak - prowadziła panel poświęcony "Wpływowi ośrodków innowacji na rozsweój miasta i regionu"

W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 r. odbyła się w Wiedniu konferencja "European Cluster Conference 2012". Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował dyrektor Robert Gadowski. (więcej)

18.04.2012 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej KE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Brukseli odbyło się drugie posiedzenie Eksperckiej Grupy Roboczej ds. Kluczowych Technologii Wspomagających (KET). Polskę reprezentowali: p. Piotr Skurzyński (IZTECH) i p. Justyna Gorzoch (Ministerstwo Gospodarki). Podczas spotkania kontynuowano prace nad identyfikacją dobrych praktyk przyjętych przez kraje UE w zakresie wsparcia rozwoju i wdrażania KET po stronie przemysłu. Polska delegacja zaprezentowała mechanizm zastosowany w ramach działań 1.4 / 4.1 PO IG. Omówiono również możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów w zakresie KET w ramach wybranych programów NCBR. Przedstawiono również założenia Programu Usług Doradczych (eksperckich) IZTECH dla przedsiębiorców z obszaru KET, oraz wyniki zrealizowanego przy udziale ekspertów IZTECH programu „Foresight Technologiczny Przemysłu InSight 2030". (prezentacja)

03.04.2012 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wziął udział w zorganizowanej w Centrum Nauki im.Mikołaja Kopernika dyskusji panelowej poświęconej wprowadzeniu na polski rynek informatyczny nowej wersji środowiska bazodanowego Microsoft SQL Server 2012 oraz zmianom w modelu jego licencjonowania.