Grudzień 2012

 

06.12.2012 r. - Warsztat informacyjno-promocyjny nt oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET – promocja projektu 5.2 – Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. warsztat prowadził ze strony Izby p. Piotr Skurzyński - Kierownik Projektu 5.2. 

05.12.2012 r. - Warsztat informacyjno-promocyjny nt oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET – promocja projektu 5.2 – Urząd Miasta Katowice. W imieniu Izby projekt prezentował jego kierownik - p. Piotr Skurzyński.