Czerwiec 2013

  

28.06.2013 W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Banku Światowego, Komisji Europejskiej oraz ministerstw gospodarki i rozwoju regionalnego poświęcone prezentacji raportu Banku Światowego z wyników przeglądu inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym. Izbę na spotkaniu reprezentował jej prezes prof. Ryszard Pregiel, który wziął udział w dyskusji panelowej nad strategiami rozwoju inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym.

26.06.2013 W Politechnice Warszawskiej rozpoczął się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, w którym uczestniczy ponad 300 przedstawicieli polskich środowisk inżynierskich z całego świata. Referat wprowadzający do obrad wygłosił prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. W Zjeździe bierze udział z ramienia Izby prof. Ryszard Pregiel.

25.06.2013 Na spotkaniu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w którym uczestniczyli m.in. prof. Krzysztof Kurzydłowski - dyrektor NCBiR, prof. Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki Wroclawskiej i prof. Ryszard Pregiel - prezes Izby, ustalono termin i założenia programowe Europejskiego Kongresu Technologicznego. Kongres, któremu będzie przewodniczył prof. Jerzy Buzek, odbędzie się we Wroclawiu w dniach 22 i 23 listopada 2013 r. 

25 - 26.06.2013 - pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - odbył się w Warszawie IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Kanwą do kongresowej debaty był opracowany pod red. prof. Jerzego Hausnera raport "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?". W pierwszym dniu obrad uczestniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel. Słowo końcowe na Kongresie wygłosił przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek. Izbę reprezentował Prezes - prof. Ryszard Pregiel. więcej, raport

19 i 20.06.2013 r. gościliśmy studentów informatyki z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowy Górniczej. Podczas wizyty studyjnej w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością Izby i prezentacją poświęconą „Systemowi wsparcia rozwoju technologii grupy KET". W spotkaniu uczestniczyli: Dominik Penar i Piotr Sroczyński (WSB), Izbę reprezentowali: Maciej Sajdak, Edward Piekarski oraz Arkadiusz Ponikowski. Studenci wzięli także udział w spotkaniu z Grzegorzem Piotrowskim, praktykiem reprezentującym firmę Microsoft. Prelekcja była poświęcona zagadnieniom zarządzania środowiskiem IT – Cloud Computing.

18.06.2013 w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego nad raportem przygotowanym przez zespół ekspertów pod kierownictwem Jerzego Hausnera - "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w lidze gospodarczej?". W debacie wziął udział prezes Izby Ryszard Pregiel.

14.06.2013 Pod patronatem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii odbyło się w Katowicach IV Forum Nowej Gospodarki z udziałem wielu członków Izby z makroregionu Polski Południowej. W Forum wzięli udział m.in. minister rozwoju regionalnego p. Eżbieta Bieńkowska i podsekretarz stanu w MNiSW prof. Jacek Guliński. Stanowisko Izby ws. założeń projektów ponadregionalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 przedstawił prof. Ryszard Pregiel.

12.06.2013 – w hotelu Westin w Warszawie odbyła się konferencja informacyjna poświęcona tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Technologii Obróbki Metali EMO Hannover, które odbędą się w dniach 16-21 września 2013 roku w Hanowerze (Niemcy). Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował dyrektor Biura Zarządu – Maciej Sajdak. więcej

6.06.2013 – w Grudziądzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). W otwarciu warsztatów uczestniczyła Prezes Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Joanna John-Błażyńska.  Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera projektu) reprezentowała dr Bronisława Kowalak.

5.06.2013 – w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" (poddziałanie 2.2.1 PO KL). Izbę reprezentowała  dr Bronisława Kowalak, Koordynator Zadań lidera projektu.

04.06.2013 W Poznaniu na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, członka Izby, rozpoczęły doroczne Targi Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska. W uroczystym otwarciu Targów uczestniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, który także wziął udział w zorganizowanym przez NOT przy udziale Izby, podczas pierwszego dnia Targów, XI Forum Inżynierskim: „Innowacje w przemyśle maszyn i urządzeń."