Czerwiec 2012

 

29.06.2012 r. w siedzibie PGNiG S.A. w Warszawie odbyło się Rozszerzone Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Zgromadzeniu przewodniczył prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Rady Izby. więcej

27.06.2012 r. w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Izba przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarzadząnia wiedzą". W warsztatach Izbę reprezentowała  Alicja Matela.

26.06.2012 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Olsztynie, Izba przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarzadząnia wiedzą". W warsztatach Izbę reprezentowali: Piotr Skurzyński i Alicja Matela.

25.06.2012 r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Izba przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarzadząnia wiedzą". W warsztatach Izbę reprezentowali: Piotr Skurzyński i Alicja Matela.

21 - 22.06.2012 r. w Gliwicach odbyło się szkolenie dla administratorów i redaktorów portali technologii KET zorganizowane zorganizowane przez WASKO S.A.w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą". W szkoleniu ze strony Izby uczestniczyli: Piotr Skurzyński, Arkadiusz Ponikowski oraz Edward Piekarski.

20.06.2012 r. w Świętokrzyskim Centrum Informacji i Transferu Technologii w Kielcach, Izba przeprowadziła szkolenie w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarzadząnia wiedzą". W warsztatach Izbę reprezentowali: Michał Filipek, Piotr Skurzyński oraz Alicja Matela.