Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Okładka 20181105 114614 408

POLSKA NAUKA PRZEMYSŁOWA 1918 - 2018

to piękne wydawnictwo albumowe, przygotowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z 26 instytutami badawczymi dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. To bogato ilustrowany dokument ukazujący dorobek polskiej myśli technicznej, zapału i geniuszu naukowców, inżynierów, techników i organizatorów polskiego przemysłu na przestrzeni stu lat. Publikacja obrazuje dzisiejszy dorobek wiodących gałęzi narodowego przemysłu i osiągnięcia ludzi nauki, którzy swą wiedzę poświęcili gospodarce. W książce umieszczono ponad 700 nazwisk naukowców instytutów badawczych, którzy wnieśli wybitny wkład w rozwój polskiego przemysłu. Warto z tej okazji te nazwiska przypomnieć.

Wykaz użytych skrótów i nazw instytutów, Lista zasłużonych osób.

Osoby zainteresowane informacjami na temat publikacji "Polska Nauka Przemysłowa 1918 - 2018" prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby. Kontakt telefoniczny: 22 651 73 89.

 

 

 

Targi Innowacyjnych Technologii Informatycznych IT FUTURE EXPO

W dniach 10 - 11 czerwca 2014 r. na Warszawskim Stadionie Narodowym odbędą się Targi Innowacyjnych Technologii Informatycznych IT FUTURE EXPO. Podczas targów zostanie zaprezentowana oferta ponad 100 firm z Polski i Europy, obejmująca innowacyjne technologie informatyczne, zarówno w obszarze rozwiązań software jak i hardware. Targom towarzyszyć będzie szereg imprez, m.in. Konkurs Liderzy IT 2014, w ramach którego w 17 kategoriach zostaną wyłonione najlepsze, innowacyjne produkty IT roku 2014 podczas Gali IT Future Awards 2014. W programie targów przewidziana jest również konferencja IT Future Congress 2014. Zakres tematyczny wydarzenia:
• Bezpieczeństwo
• Infrastruktura i sprzęt
• Oprogramowanie dla przedsiębiorstw
• Rozwiązania w chmurze
• Technologie mobilne
• E-commerce
• Outsourcing IT
• Consulting IT
• IT Startup

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła Targi patronatem honorowym.

więcej

 xximage002