Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

logo 3 

 

Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Problem interpretacji przepisów dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej w 2017 roku był wielokrotnie poruszany na portalu www.bridge.gov.pl. Wystarczy tu wspomnieć chociażby takie opracowania jak:

· Artykuł dotyczący stosowania ulgi w wydatkach na materiały i surowce – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/podatkowe-ujecie-wydatkow-na-materialy-i-surowce-w-dzialalnosci-b-r-a-ulgi-podatkowe/

· Artykuł dotyczący różnic interpretacyjnych związanych z zakupem usług dotyczących analiz i opinii ekspertów zewnętrznych – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/ulgi-badawczo-rozwojowe-a-wydatki-na-analizy-i-opinie-dotyczace-prac-b-r/

· Artykuł dotyczący sposobu dokumentowania kosztów na cele badawczo-rozwojowe – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/dokumentowanie-wydatkow-kwalifikowanych-do-ulgi-na-cele-badawczo-rozwojowe/ 

więcej