Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

logo Eurobusiness
Kalendarz targów wynalazczości w 2020 roku

Katowicka firma Eurobusiness Haller - jako pierwsza - opublikowała kalendarz imprez i targów wynalazczości organizowanych w 2020 roku. Biorące udział w targach polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze od lat należą w wielu dziedzinach nowoczesnych, zaawansowanych technologii do laureatów najwyższych nagród i wyróżnień. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii jest patronem honorowym imprez targowych, w tym Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG. Zachęcamy do uczestnictwa i życzymy sukcesów targowych i handlowych. więcej