Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

  

LogoPT 150lat page 001150

 

W bieżącym roku dwutygodnik "Przegląd Techniczny" skończy 150 lat. Jest to najstarsze europejskie czasopismo ogólnotechniczne podejmujące ważne zagadnienia związku techniki z ekonomią, ekologią, a nawet kulturą, wpływu techniki na poziom życia, pracy i odpoczynku człowieka. Koleżankom i Kolegom z Zespołu Redakcyjnego i Wydawcy - składamy serdeczne gratulacje i życzenia rosnącej liczby zadowolonych Czytelników. więcej