Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Okładka 20181105 114614 408

POLSKA NAUKA PRZEMYSŁOWA 1918 - 2018

to piękne wydawnictwo albumowe, przygotowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z 26 instytutami badawczymi dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. To bogato ilustrowany dokument ukazujący dorobek polskiej myśli technicznej, zapału i geniuszu naukowców, inżynierów, techników i organizatorów polskiego przemysłu na przestrzeni stu lat. Publikacja obrazuje dzisiejszy dorobek wiodących gałęzi narodowego przemysłu i osiągnięcia ludzi nauki, którzy swą wiedzę poświęcili gospodarce. W książce umieszczono ponad 700 nazwisk naukowców instytutów badawczych, którzy wnieśli wybitny wkład w rozwój polskiego przemysłu. Warto z tej okazji te nazwiska przypomnieć.

Wykaz użytych skrótów i nazw instytutów, Lista zasłużonych osób.

Osoby zainteresowane informacjami na temat publikacji "Polska Nauka Przemysłowa 1918 - 2018" prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby. Kontakt telefoniczny: 22 651 73 89.