Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

18 10 24 11 23 57 intarg pl 1320x362px

 

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem  Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 - kolejnego sukcesu organizacyjnego i merytorycznego katowickiej firmy EUROBUSINESS - HALLER. Szczególne gratulacje za GRAND PRIX JURY INTARG® 2019 za „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu” dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa - członka Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

 Katalog wynalazków INTARG 2019    Omówienie wyników Targów Intarg 2019