Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Festiwal Nauki

Po raz XX zostanie zorganizowany w Warszawie, w dniach 24.09 - 2.10.2016 r., Festiwal Nauki, w ramach którego odbędzie sie ponad 500 wydarzeń popularyzujących osiągnięcia wiedzy. program

 

 

 

Biała Księga Innowacji

 aLogo MNiSzW 868313d10d7973b90ef3693e7e51e814 

Biała Księga wyraża głos ludzi nauki i biznesu

22 września 2016 r. wiceminister Piotr Dardziński z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił założenia, które mają stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju innowacji w Polsce. Przygotowana przez resort nauki Biała Księga Innowacyjności powstała w ramach prac Rady ds. Innowacyjności, ponadresortowego ciała, w którego skład wchodzą m.in. wicepremierzy Gowin, Morawiecki i Gliński. Jej celem jest rozpoznanie i skatalogowanie barier, które uniemożliwiają swobodny transfer nowej wiedzy do gospodarki, a także zaproponowanie rozwiązań, które te bariery zburzą. więcej,  prezentacja P. Dardzińskiego