Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

  

image001

XV Wielka Gala Pereł Polskiej Gospodarki - Warszawa - 24.11.2017 r.

 1511065659 400 XIII Gala Perel Polskiej Gospodarki Polish Market Warszawa 

Fragment uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie w 2016 r,

Już po raz piętnasty, magazyn Polish Market, prezentuje Perły Polskiej Gospodarki – coroczny ranking najbardziej efektywnych polskich przedsiębiorstw. Po raz dwunasty wręczone zostaną także Perły Honorowe, wyróżnienia przyznawanego przez nasze wydawnictwo wybitnym osobom i instytucjom - ambasadorom Polski w dziedzinach gospodarki, nauki, kultury, propagowania polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz krzewienia wartości społecznych. 
więcej: artykuł opublikowany w listopadowym numerze Polish Market