Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

 X Międzynarodowa Konferencja IT w WSB w Dąbrowie Górniczej

W dniach 24-25 września w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się już dziesiąta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym". W tym roku tematem przewodnim konferencji będą aspekty współpracy nauki z przemysłem, zwłaszcza w dziedzinie systemów informatycznych oraz ich bezpieczeństwa. Sesję poświęconą problematyce B+R poprowadzi prof. Ryszard Pregiel - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Program konferencji