Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

European Forum 600

 

Europejskie Forum Technologiczne 2018
w Katowicach - zakończone!

Uczelniom wyższym, instytucjom naukowym,
Zarządowi Miasta Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
partnerom instytucjonalnym i przemysłowym
oraz uczestnikom sesji i konferencji tematycznych
za aktywny udział w obradach

wyrazy podziękowań składa

Zarząd
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii