Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Dr Włodzimierz Lewandowski Prezesem Głównego Urzędu Miar

W dniu 17 maja br. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów powołała dr. inż. Włodzimierza Lewandowskiego na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar. Gratulujemy!  więcej