Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe. Misja KPI została przedstawiona w czasie spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 16 kwietnia 2015 r. w Warszawie. więcej

 

Forum: Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości

 

 Zakończyło się sukcesem

     FORUM
MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI
i
XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TELEMATYKI TRANSPORTU

15 – 17.04.2015 WROCŁAW

więcej informacji na stronie:

www.mobilne-miasto-its.iztech.pl