Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

 

 Polish Market images

Anglojęzyczne czasopismo POLISH MARKET ukazuje się już 20 lat. Jest żywą encyklopedią innowacyjnych zmian zachodzących w Polsce, docierającą do decyzyjnych środowisk gospodarczych za granicą. Wyważona i na wysokim poziomie szata graficzna, doskonałe tłumaczenia wywiadów z naukowacami i wybitnymi przedsiębiorcami zachęcają do lektury. POLISH MARKET na przestrzeni swego jubileuszu stał się nie tylko lekturą wydań comiesięcznych, ale także publikacji specjalnych z okazji najważniejszych wydarzeń w Polsce. 

Zespołowi Redakcyjnemu, kierowanemu przez Redaktor Naczelną Panią Krystynę Trzosek-Woźniak, składamy gratulacje i życzenia satysfakcji Czytelników - Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.